Pripreme za ERF

prijemni

Centar Brucoš organizira kvalitetne pripreme za Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet za samo 150 kn!
Na pripremama ćete naučiti kako:

  • stvoriti dobar prvi dojam
  • se uspješno prezentirati
  • odgovarati na pitanja
  • pokazati svoja znanja i vještine.

Prijave su u tijeku, iskoristite priliku i upišite se već danas!

centar@brucos.hr
Tel: +385 1 604 3932
GSM: +385 98 314 286

Pročitaj više

 

FAKULTETI S PRIJEMNIM ISPITOM I DODATNIM UVJETIMA

Svi kandidati koji konkuriraju za određeni fakultet rangiraju se na skali od 1000 bodova.

Pri tome se vrednuju sljedeći elementi:

–          prosjek ocjena na dvije decimale u četiri razreda srednje škole (na svim fakultetima)

–          rezultati državne mature (na svim fakultetima, osim na većini akademija gdje je uvjet samo položena matura)

–          provjera posebnih znanja i sposobnosti (tj. prijemni ispit, samo na nekim fakultetima)

–          posebni uspjesi (natjecanja, sportski uspjesi i sl., a vrednovanje ovisi o fakultetu)

 

U tablici su prikazani fakulteti na kojima je za upis, osim položenih propisanih predmeta na državnoj maturi, potrebno ostvariti određene specifične preduvjete i / ili položiti prijemni ispit.

Fakultet

Preduvjeti

Prijemni  ispit i  % udio u ukupnim bodovima (1000 bdv.)

Razredbeni prag na prijemnom ispitu(eliminacijski kriterij)
Agronomija(Arhitektura krajobraza) Provjera likovne sposobnosti(20 % bodova)Provjera predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema (20 %)Provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja     (10 %)(ukupno 50 % bodova) 40 %  riješenosti ispita40 % riješenosti ispita30 % riješenosti ispita
Akademija dramskih umjetnosti Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti ovisno o smjeru(80 % bodova)
Akademija lik. umjetnosti Provjera specifičnih znanja i vještina (80 % bodova) 50 % riješenosti  ispita
Arhitektonski(Arhitektura i urbanizam) Test likovnih i grafičkih spos. (20%)Test prostorne percep. (30 %)Opća kultura (20 %)(ukupno 70  % bodova) 42,86 % riješenosti  ispita
Arhitektonskidizajn 1. krug: mapa (eliminacijski)2. krug: vizualno izražavanje i razmišljanje (4 testa)3. krug: intervju(ukupno 65 % bodova) 40 % riješenosti  ispita
ERF- Logopedija Procjena govorno -glasovnog statusa (eliminacijski kriterij)
ERF(Rehabilitacija, Soc. pedagog.) Procjena motivacije i afiniteta za studij(12 % bodova)
FER Najmanji zbroj ocjena iz matematike i fizike na državnoj maturi =7
Filozofski Predispit iz francuskog, španjolskog i talijanskog za te studijske grupeEngleski jezik 80 % riješenosti testa iz engl. j. na državnoj maturi Test intelektualnih sposobnosti(30 % bodova) 20 % riješenosti  ispita
GrafičkiDizajn grafičkih proizvoda Praktična provjere znanja iz grafičkih programa i likovnih sposobnosti (50 % bodova) 50 % riješenosti ispita
Hrvatski katolički Psihologija: test apstraktnog mišljenja(15 % bodova)motivacijski razgovor  (5 % bodova)Povijest, sociologija: motivacijski razgovor (15 % bodova) 20 % riješenosti  ispita40 % bodova40 % bodova
Hrvatski studiji svi smjerovi 50. centil  u testu iz hrvatskog i stranog jezikapsihologija i 33. centil iz matematike Test apstraktnog mišljenja(25 % bodova) 20 % riješenosti  ispita
Kat. bogoslovni Test motivacije(20 % bodova)
Kineziološki Zdravstveni pregled  Znanje plivanja(eliminacijski kriteriji) Provjera motoričkih znanja i sposobnosti(20 % bodova) Poseban prag za svaki zadatak na prijemnom ispitu
Medicinski Biologija, fizika i kemija pohađane najmanje  2 godine tijekom sr.  školePohađanje latinskoga jezika najmanje 2 tijekom sr. šk. (ili položiti do upisa u 2. god. stud.)Zdravstveni i pregled.Potpisana izjava o nepostojanju psihičkih bolesti Biologija, kemija, fizika(54 % bodova) Prag za svaki predmet  33% riješenosti testai ukupni prag  50 % riješenosti testa
Muzička akademija Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti(ovisno o smjeru  od 80 % do 90 % ) Prag ovisno o smjeru od 56 % do 61 %
PMF Matematika ; Fizika i kemija Prag ocjena iz matematike na maturi 3
PMFFizika i geofizika /informatika / tehnika Prag ocjena iz matematike i fizike na maturi 3
PMFKemija Prag 40 % riješenosti testa iz kemija na državnoj maturi
Pravni Provjera razumijevanja smisla teksta i logičkog zaključivanja(25 % bodova) 10 % riješenosti testa
Prometni Zdravstveni pregledProvjera znanja iz engleskog jezika
Stomatološki Test psihomotorike(10 % bodova)
Učiteljski (svi smjerovi) Komunikativnost i motivacija (eliminacijski kriterij)Prag na testu iz matematike (B razina)  50 % Test opće informiranosti10 % bodova
Tekstilno tehnološki Provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti(60 % bodova) 50 % riješenosti testa
Zdravstveno veleučilište Zdravstveni pregled