Obavijest o početku nastave

Raspored u tablici vrijedi od 25.1. do 26.4.2014.

 

Mod.3 Mod.1
1. sat 9.00-9.45 ENG. A / FIZ
2. sat 9.45-10.30 ENG. A / FIZ
3. sat 10.45-11.30 HRV.  A  MAT. A
4. sat 11.30-12.15 HRV.  A  MAT. A
5. sat 12.30-13.15 MAT. A/MAT. B
6. sat 13.15-14.00 MAT. A/MAT. B

U Modulu 3 paralelno s engleskim jezikom odvija se fizika, a s matematikom na višoj razini matematika na nižoj razini.