O pripremama

O BRUCOŠEVIM PRIPREMAMA

U školskoj godini 2013./14. pripreme se odvijaju u dva perioda.

Subotama – pripreme iz obveznih predmeta te fizika u kombinaciji s matematikom (u paketu za tehniku ili biomedicina).

Pripreme za prijemne ispite na fakultetima koje se održavaju u lipnju iza državne mature, kada ostaje dovoljno vremena da im se učenici mogu posvetiti rasterećeni  od obveza za maturu.

Brucoševi nastavnici uglavnom su srednjoškolski profesori savjetnici, autori i recenzenti udžbenika te vanjski suradnici svojih matičnih fakulteta. U našim redovima ima i doktora znanosti te profesora i predavača na fakultetima.

Niz godina uspješno su pripremali maturante za polaganje prijamnih ispita, a od 2009. osmislili su i programe priprema za polaganje državne mature koje svake godine usavršavaju i dopunjavaju. Rezultat toga rada su kvalitetne skripte i materijali za grupni i individualni rad.

U ovogodišnjoj anketi Brucoševi polaznici priprema za državnu maturu ocijenili su  svoje profesore prosječnom ocjenom  4,74, a radne materijale ocjenom 4,50.

U provedenim anketama istaknuli su da profesore odlikuje znanje, pristupačnost, individualan pristup  i strpljenje.

Koji su ciljevi pripremnog tečaja?

  • Aktiviranje vašega znanja.
  • Sistematizacija i ciljano ponavljanje gradiva koje je propisano ispitnim katalozima za

državnu maturu.

  • Svladavanje strategija rješavanja zadataka i simulacija ispita državne mature.

Zašto izabrati baš Brucoš?

  • Izvrsne pripreme  (prema ocjenama polaznika)  po povoljnoj cijeni
  • Grupe do 24 polaznika.
  • Dobivate besplatne skripte i radne materijale.
  • Besplatna profesionalna orIjentacija za naše polaznike.
  • Predmete možete upisati pojedinačno.
  • Individualno vas savjetujemo pri odabiru priprema za državnu maturu.