Novosti o maturi

NOVOSTI U DRŽAVNOJ MATURI U 2013.

  • Ukoliko učenik ne želi izaći na izborni predmet koji je prijavio, mora ga odjaviti najmanje 20 dana prije početka ispitnog roka. Ako ispit nije odjavljen, plaća se 175.00 kn. Dok se ne podmiri dug, ne može se preuzeti maturalna svjedodžba.
  • Ukinut je zimski rok mature. Matura se sada polaže samo u ljetnom i jesenskom roku.
  • Neki su fakulteti mijenjali uvjete upisa. Zato je potrebno redovito pratiti informacije na stranici
    www.postani-student.hr