Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

PRIPREME ZA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Na dva smjera ERF-a: socijalnoj pedagogiji i rehabilitaciji provjera se motivacija i afinitet za studij. Broj bodova koji se pri tome može ostvariti nije zanemariv – 120. U desetak minuta razgovora cilj vam je uvjeriti ispitivače da ste baš vi prava osoba za njih i osvojiti što više bodova.

Na pripremama ćete naučiti kako:

  • stvoriti dobar prvi dojam
  • se uspješno prezentirati
  • odgovarati na pitanja
  • pokazati svoja znanja i vještine.
vrijeme održavanja

24. lipanj 2016.
od 15.00-17.30 sati.

broj sati

3

cijena

150 kn

 

Za smjer logopedije provjerava se samo govorno jezični status. Provjera ne donosi bodove, ali je eliminacijski kriterij.

U donjoj tablici pogledajte raspodjelu bodova na ERF-u. Matematika se traži na B razini ne donosi bodove, ali svi oni koji se žele okušati na psihologiji, moraju izabrati matematiku na A razini.

predmet na državnoj maturi

ERF

socijalna pedagogija i rehabilitacija

razina/ bodovi

hrvatski j.

A   200

matematika                                          B     0
strani j.

A   200

izborni dio rehabilitacija:  biologija ili psihologija ili sociologijasoc. pedagog.: psihologija ili sociologija

200

šk. uspjeh

220

prijemni ispit

Provjera motivacije i afiniteta za studij

120

Prijave i informacije

Kontinuirano telefonom na 01 604 39 32 / 091 506 88 35 ili na e-mail:centar@brucos.hr.

Upisi

  • Izravno uplatom na naš račun HR842340009 – 1110109203 s naznakom „pripreme za ERF“
  • Prema dogovoru, prije početka tečaja